Pensioensparen en langetermijnsparen

Naast het wettelijk pensioen kunt u ook zelf sparen voor uw “oude dag”, mogelijks met fiscaal voordeel. Door een contract pensioensparen of langetermijnsparen aan te gaan, betaalt u maandelijks een bepaald bedrag. Dit bedrag wordt opgespaard en uitgekeerd op pensioenleeftijd. Als het bedrag voldoende groot is (fiscaal maximum) krijgt u op de betaalde premies een belastingvoordeel.

Op de leeftijd van 60 jaar wordt u belast op het gespaarde bedrag. De stortingen die daarna gebeuren, worden niet meer belast.

U heeft de keuze om het gespaarde bedrag te beleggen in tak 21 (zonder risico) of tak 23 (met risico) of een combinatie van beide.