Rechtsbijstand

Een rechtsbijstand is een niet te missen verzekering. Het is namelijk deze waarborg die een tegenpartij kan aanspreken als die schade aan u heeft toegebracht. Dit kan reeds vervat zitten in uw hoofdverzekering (bv. autoverzekering, brandverzekering, BA uitbating, familiale verzekering) maar kan ook als aparte verzekering genomen worden met aangepaste formules.

De rechtsbijstand komt tussen in verschillende situaties:

  • Privéleven of onderneming
  • Alle facetten van je mobiliteit
  • Woning

Indien dit gaat om een verzekerd schadegeval en de tussenkomst van een advocaat is nodig dan zullen de erelonen betaald worden door de verzekeringsmaatschappij. Zij betalen geen vergoedingen of boetes uit.