BA Privé-leven (familiale verzekering)

De familiale verzekering biedt bescherming wanneer iemand anders schade toebrengt aan uw gezin en omgekeerd. Onder gezin wordt verstaan, iedereen die op hetzelfde adres gedomicilieerd is. Dus kinderen op kot, op erasmus, kinderen van gescheiden ouders tellen ook mee.

Enkele voorbeelden waarin de familiale verzekering tussenkomst:

  • uw hond ontsnapt en veroorzaakt een ongeval
  • u wordt omver gereden op straat
  • een kind komt spelen en breekt uw televisie
  • u wordt gebeten door iemand anders zijn huisdier